När du har hela eller delar av verksamheten internationellt så kan du dra nytta av att lägga denna verksamhet i ett Maltabolag. Näringsdrivare etablerar ett driftsbolag på Malta för att reducera skatten ned till 5 %. Endast aktionärer med bostadsadress utanför Malta kan dra maximal nytta av skattekrediten som ges på utdelningsbetalningar. När du etablerar ett Malta Ltd-bolag blir detta en egen juridisk enhet och du får då full ansvarsbegränsning Detta gör att du skyddar dina privata tillgångar samt så är du inte personligen ansvarig gentemot kreditorer eller liknande om olyckan skulle vara framme.

19 okt 2012